Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

manifold valves two way

منیفولد دو راهه (Two Way Manifold)

از شیرهای منیفولد دو راهه عمدتا برای خدمات عمومی کارخانه، دستگاه های استاندارد فشار و دستگاه های فشار دیفرانسیل، مقادیر فشار، تهویه، استفاده می شود. از این شیرها برای ترانسمیترهای فشار (PRESSURE TRANSMITTER) استفاده می‌شوند.

manifold valves three way

منیفولد سه راهه (Three Way Manifold)

شیرآلات ۳ راهه بیشتر در مورد ترانسمیترهای اختلاف فشار DPT به کار گرفته می‌شوند و به راحتی می‌توان به کمک آنها نقطه صفر ترانسمیتر اختلاف فشار را به دست آورد.

manifold valves two way

منیفولد پنج راهه (Five Way Manifold)

همانند شیر منیفولد های سه راهه، این شیرها هم برای ترانسمیترهای اختلاف فشار و برای کالیبره کردن آنها در نقطه صفر به کار برده می‌شوند. شیرهای ۵ راهه دارای دو شیر مسدود کننده، یک شیر اکولایزر (Equalizer) و دو شیر ونت (Vent) یا تست هستند.

جستجو کنید...