Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

دزیمتر فردی یا رادیومتر میزان شدت پرتوها شامل گاما، ایکس و ذرات بتا با استفاده از آشکارساز یا شمارنده گایگرمولر (GM) اندازه گیری می شود. هنگامی که پرتوهای یونیزه و یا یک ذره به آشکارساز برخورد می‌‏کند، گاز داخل آن یونیزه شده و جریانی متناسب با شدت پرتو ایجاد می شود. مقدار این جریان توسط مدارات الکترونیکی اندازه گیری و نتایج توسط یک پردازنده ثبت و نمایش داده می شود.

در برخی از مدل ها امکان ارسال داده به کامپیوتر و یا تلفن هوشمند نیز موجود می باشد.

شرکت پادرا مهر آریا تولید کننده انواع دزیمترهای فردی و محیطی در رنج وسیعی از کاربردها می باشد. این شرکت همچنین تامین کننده انواع دزیمتر و رادیومتر از شرکت های مطرح دنیا نظیر MIRION, GraetzEnviro و Berthold می باشد.

دزیمتر فردی PDM07

دزیمتر فردی (رادیومتر) PDM07 ساخت شرکت فنی مهندسی پادرا مهر آریا به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

دزیمتر محیطی PDM04

دزیمتر محیطی PDM04 ساخت شرکت فنی مهندسی پادرا مهر آریا به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما با توجه به محدوده اندازه گیری آن (دز پایین، دز بالا و یا دز پایین-بالا) از یک یا دو عدد شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

پایشگر، Survey meter، و دزیمتر قابل حمل PDM06

دستگاه PDM06 یک دزیمتر و پایشگر پرتابل می‌باشد که دارای آشکارساز گایگر مولر جهت دزیمتری و آشکارساز NaI(Tl) پرتوهای گاما، برای پایش سریع محیط می باشد. این محصول دارای یک نمایشگر تمام رنگی 2.8 اینچی برای نمایش میزان دز محیط، شمارش آشکارساز، وضعیت باتری و تنظیمات دستگاه می باشد. مدت زمان عملکرد دستگاه 8 ساعت می‌باشد. مشخصات

دزیمتر فردی RDS-31

دزیمتر فردی (رادیومتر) RDS-31 به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

دزیمتر فردی RDS-30

دزیمتر فردی (رادیومتر) دیجیتال RDS-30 برای طیف وسیعی از کاربردها به منظور آشکارسازی سطح پرتوهای غیر طبیعی طراحی شده است. مشخصات

دزیمتر فردی X5C plus

دزیمتر فردی (رادیومتر) GRAETZ X5C plus به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

دزیمتر فردی Smart Rad

دزیمتر فردی (رادیومتر) Smart Rad برای اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما و ذرات بتا محیط در محدوده 1 میکرو سیورت تا 10 میلی سیورت مناسب می باشد. مشخصات

جستجو کنید...