Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

فشارسنج مانومتر یا فشارسنج آنالوگ (Pressure Gauge Analogue)

فشارسنج آنالوگ از قدیمی ترین ابزار دقیق رایج در صنایع جهت نشان دادن مقدار فشار میباشد که هنوز به لحاظ محبوبیت و قیمت مناسبی که دارد از پر مصرف ترین تجهیزات جهت نمایش فشار می باشد. این تجهیزات که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده میکند.

فشارسنج دیجیتال (Digital pressure meter or indicator)

فشارسنج دیجیتال در حقيقت از يك سنسور حساس از نوع استرين گيج ساخته شده كه به كمك مدار الكترونيكي از نوع پل وتسون ميتواند مقادير نيروي وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الكتريكي و با اسكيل و كاليبره مناسب به فشار نشان دهد.

فشارسنج تفاضلی (Differential Pressure Gauge)

فشارسنج های تفاضلی آنالوگ یا عقربه ای برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلتر یا در سیستمهای HVAC و داکتها و اتاق تمیز و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این فشارسنج ها در برخی موارد خروجی سوئیچ هم می دهند و برای کنترل اختلاف فشار کم مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا اختلاف فشار با رنج پاسکال و یا میلی بار دارند.

ترنسمیترهای فشار (Pressure Transmitters)

ترنسمیتر های اختلاف فشار یکی از کلیدی ترین تجهیزات ابزار دقیق محسوب می شوند . این تجهیزات در اندازه گیری پارامترهای دیگری نظیر ارتفاع مخازن و فلو نیز کاربرد فراوان دارد و با توجه به دقت و تکرار پذیری که در اندازه گیری فلو و سطح مایعات دارند در صنعت بسیار استفاده می گردند.

دیافراگم سیل (Diaphragm Seals)

در سیال های با چسبندگی و خورندگی بالا از سیل شیمیایی یا دیافراگم سیل استفاده می شود. در واقع دیافراگم سیل جهت جلوگیری از تماس مستقیم سیال مورد اندازه گیری با قسمت اندازه گیر مورد استفاده قرار می گیرند. این سنسورها که معمولاً فلزی یا از انواع خاصی از پلیمرهای ارتجاع پذیر می باشند، بصورت یک صفحه صاف یا چین خورده ساخته شده اند.

سوئیچ فشار (Pressure Switch)

سوئیچ فشار یا کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیري از افزایش فشار درمحیط هاي تحت فشار درصنعت کاربرد فراوان دارد . معمولا سوئیچ فشار به صورت مکانیکی و نظیر فشارسنج ها با مکانیزم هاي بوردون یا دیافراگم در نقطه ست پوینت یا تنظیم رله را فعال نموده و با فرمان کنتاکت خود در خروجی Offو On یک کنترلر عمل می کند.

جستجو کنید...