Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سوئیچ فشار (Pressure Switch)

فشار سنج سوئیچ Ceraphant PTC31B شرکت Endress

سوئیچ فشار یا کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیري از افزایش فشار درمحیط هاي تحت فشار درصنعت کاربرد فراوان دارد .
معمولا سوئیچ فشار به صورت مکانیکی و نظیر فشارسنج ها با مکانیزم هاي بوردون یا دیافراگم در نقطه ست پوینت یا تنظیم رله را فعال نموده و با فرمان کنتاکت خود در خروجی  Offو On یک کنترلر عمل می کند. همچنین با توجه به محیط مصرفی، سوئیچ فشار می تواند ضد انفجار باشد.

در نمونه های دیجیتال و الکترونیکی به جای بوردن یا دیافراگم از استرین گیج استفاده و در خروجی معمولا از ترانزیستور به صورت PNP و یا NPN استفاده می گردد. در نمونه های پیشرفته تر خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و نشاندهنده نیز دارند .

انواع پرشر سوئیچ ها در ادامه آمده اند:

 • پرشر سوئیچ پمپ

 • پرشر سوئیچ آب

 • پرشر سوئیچهیدرولیک

 • پرشر سوئیچ بخار

 • پرشر سوئیچهوا

 • پرشر سوئیچ پنوماتیک

در انتخاب یک پرشر سوئیچ بایستی موارد زیر را در نظر داشت.

 • تعداد خروجی که معمولا بین یک و دو عدد می باشد
 • سایز اتصال یا پورت فشار
 • داشتن دد باند یا خروجی فیکس
 • رنج کاری و نقطه تنظیم
 • حداکثر فشار قابل تحمل کنترلر فشار
 • قابلیت استفاده در محیطهای انفجاری و IP پرشر سوئچ
 • نقطه تحمل فشار
 • دیجیتال یا آنالوگ بودن کنترلر فشار
 • دقت و تکرارپذیری کنترلر فشار

جستجو کنید...