Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

فشارسنج دیجیتال (Digital pressure meter or indicator)

فشارسنج دیجیتال CPG1500

فشارسنج دیجیتال در حقيقت از يك سنسور حساس از نوع استرين گيج ساخته شده كه به كمك مدار الكترونيكي از نوع پل وتسون ميتواند مقادير نيروي وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الكتريكي و با اسكيل و كاليبره مناسب به فشار نشان دهد . فشارسنج های ديجيتال امكانات بيشتري به اپراتور از لحاظ تغيير واحدها، يا ثبت مقادير ماكزيمم و مينيمم در حافظه داخلي و همچنين امكان كاليبره كردن آسان مي دهند. از معايب آنها مي توان به اين نكته اشاره كرد كه براي اپراتور، گيج هاي آنالوگ ملموس تر بوده و براي مقايسه بصری بين مقادير راحت تر است.

فشارسنج های دیجیتال نسبتا شبیه به فشارسنج های آنالوگ به نظر میرسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه گیری فشار را با قابلیت و دقت بالاتر می دهند. شما به راحتی با فشار دکمه های روی دستگاه می توانید رنج های فشار را تغییر دهید یا دستگاه را کالیبره نمایید. در مدلهای پیشرفته تر امکان ذخیره اطلاعات فشاری و همچنین قابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است. در مواردی که دقت بالا مورد نیاز باشد این فشارسنج ها جایگزین مناسبی برای گیج های فشار آنالوگ می باشند. در بعضی مدلهای این فشارسنج ها شما می توانید علاوه بر نمایش مقدار فشار به عنوان پرشر سوئیچ و یا حتی پرشر ترنسمیتر از دستگاه استفاده نمائید. در خرید این تجیهزات بایستی به نکات زیر توجه نمود.

فشارسنج های دیجیتال 2 مزیت عمده را دارا هستند:

جستجو کنید...