Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج آلتراسونیک (Ultrasonic Level Measurement)

سطح سنج آلتراسونیک – Prosonic FMU43

در سطح سنج آلتراسونیک، امواج آلتراسونیک به سطح محصول داخل مخزن تابیده می‌شود. این امواج پس از برخورد، به دلیل اختلاف چگالی بین هوا و محصول، از سطح محصول بازتابیده می‌شوند و به سنسور برمی‌گردند. مدت زمان ارسال و دریافت این موج، با فاصله سنسور و سطح ماده ارتباط مستقیم دارد. محاسبه این زمان، معیاری از سطح ماده داخل مخزن فراهم می‌سازد. شکل زیر، عملکرد سطح سنج آلتراسونیک را به صورت شماتیک نشان می‌دهد. پارامترهای مورد نیاز برای کالیبراسیون این تجهیز را مشاهده می‌کنید. این تجهیز قادر به اندازه‌گیری فاصله‌های کمتر از BD نیست.

سطح سنج آلتراسونیک یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های اندازه گیری سطح است. این روش غیر تماسی است و برای اندازه‌گیری پیوسته سطح به کار می‌رود. یکی از کاربردهای مهم سطح سنج آلتراسونیک، کانال ورودی تصفیه‌خانه‌ها و اندازه‌گیری دبی آب در پارشال فلوم است. همچنین می‌توان از این روش برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات، خمیرها و توده‌های انباشته نیز استفاده کرد. برخی انواع سطح سنج آلتراسونیک، می‌توانند تا حدود ۷۵ متر را نیز اندازه‌گیری کنند. از مزیت‌های این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

البته این سنسور در غبار غلیظ مانند مخازن سیمان و مخازن دارای بخارات شدید آب  جوش قابل نصب نیست.در انتخاب سطح سنج یا لول متر اولتراسونیک به موارد زیر توجه فرمائید.

مشاهده محصولات سطح سنج آلتراسونیک

جستجو کنید...