Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج شناوری (Float level measurement)

سطح سنج شناوری با استفاده از تنگش مغناطیسی

سطح سنج شناوری که به سوئیچ های شناوری نیز شناخته میشوند، در ارتفاع مشخصی از مخزن نصب می‌شوند. سطح سنج های شناوری در دو حالتی که سطح مایع از آنها بالاتر یا پایین‌تر باشد، تغییر وضعیت می‌دهند. با تغییر وضعیت این سوئیچ‌ها، کنتاکت متصل به آنها قطع یا وصل می‌شود. ساختار سوئیچ سوئیچ شناوری/سطح سنج ها بسیار ساده و کم‌هزینه است. بالا رفتن سطح مخزن از حد ماکسیمم و پایین‌تر آمدن آن از حد مینیمم، می‌تواند موجب سرریز شدن یا آسیب رسیدن به پمپ‌ها شود. در چنین موقعیت‌هایی استفاده از سوئیچ سطح سنجی اهمیت زیادی دارد. در شکل زیر، موقعیت‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که می‌توان در آنها این سوئیچ را نصب کرد.

شناور ميتواند به شكل كروي يا استوانه اي و شكلهاي ديگر باشد و ميتواند بصورت عمودي يا افقي نصب شود. جنس آن نيز ميتواند از فولاد ضد زنگ، تفلون و انواع پلاستيكها باشد. از آنجاييكه شناور همواره بايد در سطح مايع قرار گيرد، دانسيته آن بايد كمتر از كمترين دانسيته احتمالي سيال مورد اندازه گيري باشد. همچنين به دليل اينكه موقعيت شناور از موقعيت ارتفاع سطح مايع تبعيت ميكند ،زمانيكه سطح مايع متلاطم باشد، اندازه گيري دقيقي صورت نميگيرد. اين مشكل در بيشتر مخازن اتفاق مي افتد به همين دليل امروزه، شناورها اغلب به عنوان سوئيچهاي سطح مايع استفاده ميشوند. از این سوئیچ ‌می‌توان حتی در مخازن و مجراهایی که در آنها اسید، نفت و فاضلاب وجود دارد، استفاده کرد.

مزایای لول سویئچ شناوری

توجه شود سوئیچ های شناوری برای استفاده در مایعات رقیق جوابگو است اما از این روش نمی توان برای اندازه گیری سطح مواد چسبناک و یا موادی که دارای رسوب هستند، استفاده نمود.

مشاهده محصولات سطح سنج شناوری

جستجو کنید...