Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج القایی (Conductive Level Switch)

سطح سنج القایی دارای سه پروب

این سوئیچ ها، سطح سنج القایی، را می‌توان در مایعاتی با هدایت الکتریکی حداقل 10μS/cm به کار برد. در برخی از سوئیچ‌های سطح، این امکان وجود دارد که تجهیز، پنج ارتفاع مختلف را تشخیص دهد. سطح سنج القایی، عموما برای مایعات مناسب هستند ولی در برخی کاربردها برای خمیر یا دوغاب نیز به کار گرفته می‌شوند.

عملکرد سطح سنج القایی

به شکل زیر توجه کنید. برای تعیین دو نقطه ماکسیمم و مینیمم در مخزن، به تجهیزی با سه پراب نیاز داریم. یکی از پراب‌ها نقش زمین را ایفا می‌کند. هنگامی که مخزن خالی است، بین پراب‌ها ولتاژ متناوبی برقرار می‌شود. به محض اینکه ماده‌ای رسانا، بین پراب زمین و یکی دیگر از پراب‌ها (مثلاً پراب ماکسیمم) قرار بگیرد، بین این دو پراب، جریان الکتریکی برقرار شده و سوئیچ عمل می‌کند. از طرف دیگر نیز به محض اینکه مخزن خالی شود، دیگر در بین دو پراب، ماده رسانا وجود نخواهد داشت. در این حالت، مجدداً جریان الکتریکی قطع شده و سوئیچ به نقطه اول خود بر می‌گردد. وجود این ولتاژ متناوب، از خوردگی پراب‌ها جلوگیری کرده و اجازه بروز تغییرات الکترولیتی در محصول موجود در مخزن را نمی‌دهد.

مشاهده محصولات سطح سنج القایی

جستجو کنید...