Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

دبی سنج نازل که اصول عملكردی شبیه دبی سنج های ونتوری دارند. با این تفاوت که دارای ورودی یكنواخت ولی خروجی تیز می باشند. در نتیجه برای دو خط لوله با اندازه یكسان، دبی برابر و نسبت بتای یكسان، میزان افت فشار ایجاد شده در آنها، بین اریفیس و ونتوری می باشد . با اندازه گیری اختلاف فشار در قبل و بعد از نازل، دبی سیال محاسبه می گردد.

نازل ها معمولاً بخاطر محكم بودنشان در مقایسه با اریفیس ها در دماها و سرعتهای بالاتر، بیشتر به كارمی روند. به همین دلیل در اكثر موارد این وسایل برای اندازه گیری درخطوط گاز و بخار استفاده می شوند. همچنین برای فلومتری در سیالات دوغابی، نازلها نسبت به اریفیس ها مناسبتر هستند و نسبتبه لوله های ونتوری ارزانتر می باشند. لازم به ذكر است این نوع فلومترها برای سیالات ویسكوز مناسب نمی باشند.

جستجو کنید...