Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

دبی سنج مغناطیسی

دبی سنج مغناطیسی برای مایعات دارای خاصیت هدایت الکتریکی مناسب است. به عنوان نمونه می‌توان به مایعاتی مانند آب (آشامیدنی و فاضلاب)، اسیدها، مواد قلیایی و دوغاب اشاره کرد. بیشترین کاربرد این نوع فلومتر در بخش‌های مدیریت آب و صنایع غذایی است. همچنین در صنایع معدنی که نیاز به اندازه‌گیری دبی دوغاب خورنده و مخلوط شن و آب وجود دارد، تنها گزینه در دسترس، فلومتر مغناطیسی است. در شکل زیر نمونه‌ای از این فلومتر مشاهده می‌شود.

دبی سنج های مغناطیسی emerson

روش اندازه‌گیری این تجهیز بر مبنای قانون القای فارادی است. مطابق این قانون، هرگاه میله‌ای فلزی در داخل میدان مغناطیسی حرکت کند، ولتاژ الکتریکی القا می‌شود. مانند شکل زیر، عبور ذرات باردار سیال، از درون میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم‌پیچ داخل این فلومتر، ولتاژ الکتریکی القا می‌کند. شدت این ولتاژ به طور مستقیم با سرعت جریان سیال متناسب است و برای اندازه‌گیری دبی حجمی سیال به کار می‌رود. در مواردی که چگالی مایع در طول فرآیند ثابت است (مانند آب)، می‌توان به راحتی، دبی حجمی را به دبی جرمی تبدیل کرد.

نحوه استفاده از فلومترهای مغناطیسی

فلومترهای مغناطیسی سرعت مایعات رسانا در لوله ها، مانند آب، اسیدها، مواد خورنده، و دوغاب را اندازه گیری می نمایند. فلومترهای مغناطیسی زمانی که هدایت الکتریکی مایع بیشتر از حدود سانتی متر/ 5μS  باشد می تواند به درستی عمل اندازه گیری را انجام دهد. باید توجه داشته باشید که استفاده از فلومترهای مغناطیسی در مایعات با رسانایی کم، مانند آب مقطر، آب تغذیه دیگ بخار، و یا هیدروکربن ها، برای اندازه گیری دبی جریان میتواند باعث خاموشی فلومتر و اندازه گیری جریان صفر گردد.

فلومترهای مغناطیسی منعی برای جریان و سیال ندارند به طوری که می توان از آنها برای مایعات تمیز، بهداشتی،کثیف، خورنده و ساینده استفاده نمود. فلومترهای مغناطیسی را می توان برای جریان مایعات رسانا مورد استفاده قرار داد، بنابراین هیدروکربن ها و سیالات گازی را نمی توانند با این تکنولوژی با توجه به ماهیت غیر رسانا و حالت گازی اندازه گیری شوند.

فلومترهای مغناطیسی نیاز به خطوط لوله مستقیم در بالادست و پایین دست زیادی ندارند به طوری که آنها را می توان در طول­های کوتاهی از لوله نصب نمود. فلومترهای مغناطیسی به طور معمول برای عملکرد به 3-5 برابر قطر در بالادست و 0-3 برابر قطر در پایین دست به مسیر مستقیم لوله از سطح الکترودها اندازه گیری فلومتر مغناطیسی نیاز دارند.

کاربردهای دارای آب کثیف را می تواند در صنایع آب، فاضلاب و پسماند، استخراج و فرآوری مواد معدنی، توان ، کاغذ و خمیر کاغذ و صنایع شیمیایی یافت. مصارف در آب و فاضلاب شامل انتقال تحت نیروی مایعات در سیستم های لوله کشی بین مناطق آب / فاضلاب می باشند. فلومترهای مغناطیسی در صنایع تصفیه آب برای اندازه گیری فاضلاب، آب فرآیند، آب و مواد شیمیایی تصفیه شده و نشده مورد استفاده قرار میگیرد. در صنعت معدن و فرآورش مواد معدنی در کاربردهای شامل جریان آب و دوغاب فرآیند و جریان مواد سنگین می توان از فلومتر مغناطیسی استفاده نمود.

با انتخاب مناسب مواد سازنده دبی سنج مغناطیسی میتوان جریان مایعات بسیار خورنده (مانند اسید ) دوغاب­های ساینده را با آنها اندازه گیری کرد. کاربردهای مایعات خورنده معمولا در فرآیند های شیمیایی صنعتی، و در سیستم های خوراک شیمیایی مورد استفاده در اکثر صنایع یافت می شود. کاربردهای دوغابی معمولا در معدن، فرآوری مواد معدنی، صنایع کاغذ و خمیر کاغذ، فاضلاب مورد انتظار می باشد.

فلومترهای مغناطیسی اغلب در سیستمهایی که در آن مایع با استفاده از گرانش تغذیه می گردد، استفاده می شوند. بنابراین مطمئن باشید که جهت گیری و نصب فلومتر مغناطیسی طوری باشد که کاملا با مایع پر شده و مملو از مایع باشد. عدم اطمینان از اینکه فلومتر به طور کامل با مایع پر شده به طور قابل توجهی می تواند در اندازه گیری دبی جریان عبوری تاثیر گذارد.

به خصوص هنگام کار فلومترهای مغناطیسی در خلاء مراقب باشید زیرا پوشش داخلی فلومتر مغناطیسی می تواند بواسطه خلا کنده شده و به داخل لوله مکیده شود. که می توان آسیب فاجعه باری برای فلومتر به دنبال داشته باشد. توجه داشته باشید که شرایط خلاء می تواند در لوله هایی که به ظاهر در معرض مصارف خلاء نمی باشند مانند لوله های که در آن یک گاز (اغلب تحت شرایط غیر طبیعی) متراکم و کاندنس می شود، رخ می دهد. به طور مشابه، درجه حرارت بیش از حد در فلومترهای مغناطیسی (حتی لحظه ای و در شرایط غیر طبیعی) می تواند آسیب دائمی در فلومتر بدنبال داشته باشد.

هشدار برای استفاده فلومترهای مغناطیسی

 از یک فلومتر مغناطیسی در نزدیکی حد هدایت الکتریکی خود به دلیل احتمال خاموشی فلومتر استفاده ننمایید. بهتر است راهکارهایی برای تغییر ترکیب مایع و یا شرایط عملکرد آن در نظر گرفته شود تا هدایت الکتریکی مایع تغییر یافته و از این محدوده دور گردد.

در کاربرهای معمول، اندازه فلومترهای مغناطیسی طوری انتخاب می شوند تا سرعت جریان مایع عبوری حداکثر حدود 2-3 متر در ثانیه باشد. محدودیت های اختلاف فشار و / یا شرایط فرایند ممکن است مانع از استفاده از این خط مشی کلی گردد. به عنوان مثال، در لوله تغذیه جاذبه ای ( انتقال مایع بواسطه جاذبه صورت می گیرد) ممکن است نیاز به یک فلومتر مغناطیسی بزرگتر به منظور کاهش افت فشار باشد تا اجاره عبور مقدار مورد نیاز مایع از طریق فلومتر مغناطیسی بدون وجود سیستم لوله کشی پشتیبان را بدهد. در این حالت در حالتی که دبی جریان ثابت باشد فلومتر بزرگتر سرعت عبور جریان مایع کمتری نسبت به فلومتر کوچکتر خواهد داشت.

برای کاربردهای دوغابی مورد نیاز، مطمئن شوید که اندازه فلومترهای مغناطیسی طوری باشد که سرعت دوغاب عبوری بالاتر از سرعت مورد نیاز برای حل شدن و ماندن مواد جامد درون دوغاب (معمولا 1 فوت / ثانیه) به منظور اجتناب از رسوب و پر کردن لوله با مواد جامد که می تواند اندازه گیری را تحت تاثیر گذارده و به طور بالقوه توقف جریان را بدنبال داشته باشد، باشد. فلومترهای مغناطیسی برای مصارف ساینده معمولا با اندازه ای انتخاب می شوند که در سرعت کم (معمولا کمتر از 3 فوت / ثانیه) به منظور کاهش سایش عمل نمایند. در مصارف دوغاب ساینده، فلومتر باید بالاتر از سرعتی که در آن مواد جامد در دوغاب محلول می مانند، با وجود افزایش سایش بکار گرفته شوند. این مسائل ممکن است تغییر وسیعی در طیف مورد استفاده فلومترهای مغناطیسی ایجاد نماید، بنابراین اندازه آن ممکن است از اندازه برای جریان معادل آب تمیز. متفاوت باشد

مشاهده محصولات دبی سنج مغناطیسی

جستجو کنید...