Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

دبی سنج کوریالیس

استفاده از شتاب کوریالیس در اندازه‌گیری دبی سیال، موضوعی بود که اولین بار در دهه ۱۹۷۰ به ذهن مهندسان رسید. دبی سنج کوریالیس قادر است دبی تقریباً تمام سیالات را، از نفت خام و پاک‌کننده‌های شیمیایی گرفته تا روغن‌های گیاهی و سس کچاپ، اندازه‌گیری کند. قابلیت اندازه‌گیری همزمان چگالی و دبی جرمی، دریچه جدیدی را در کنترل فرآیندهای صنعتی گشوده است. انواع دبی سنج کوریالیس در تصویر زیر مشاهده می‌شود. قیمت بالای این تجهیزات، شاید در نگاه اول ناامیدکننده به نظر برسد. ولی کارایی و دقت بالای این محصول، در آینده‌ای نزدیک موجب پیشی گرفتن آن از سایر رقیبان خواهد شد.

هر دبی سنج کوریالیس مطابق شکل زیر، دارای دو لوله اندازه‌گیری است که توسط یک تحریک‌کننده، به نوسان درمی‌آیند. با عبور جریان از داخل لوله اندازه‌گیری، به دلیل وجود اینرسی، حرکت پیچشی هم به نوسان اولیه اضافه می‌شود. دو سنسور به کار رفته در این سیستم، تغییر نوسان را به عنوان اختلاف فاز ثبت می‌کنند. این اختلاف فاز، نسبت مستقیمی با دبی جرمی سیال دارد. علاوه بر آن، با استفاده از فرکانسی که لوله اندازه‌گیری نوسان می‌کند، می‌توان چگالی سیال را به دست آورد. یکی از تفاوت‌های اصلی این مدل با مدل‌های پیشین، اندازه‌گیری مستقیم دبی جرمی است که فلومتر کوریولیس را در کاربردهایی با چگالی و دمای متغیر، منحصر به فرد می‌سازد.

به طور کلی در همه انواع این فلومترها سیال از داخل لوله های مرتعش عبور می کند. لوله ها در فرکانس طبیعی خود و توسط نوسان سازهای الکترونیکی متصل به لوله ها، ارتعاش می یابند. یکسری سیم پیچ برای آشکارسازی نوسانهای کوچك یا Micro motion لوله ها به یکی از لوله ها و یکسری آهنربا به لوله مجاور متصل می باشند. با نوسان لوله ها، در هر سیم پیچ به دلیل تغییر میدان مغناطیسی حاصل از آهنربای مجاور، یك ولتاژ نوسانی القا می شود. هنگامی که در ورودی جریان به فلومتر، سیال به سمت نقطه ای که دارای ارتعاش است حرکت می کند، لوله به آن، شتاب یا نیرو اعمال می کند.

سیال متحرك براي مقاومت در مقابل نیرویی که توسط لوله اعمال می شود، نیرویی به لوله وارد می كند. همین نیرو در سمت خروجی لوله و در جهت عكس بوجود خواهد آمد. برهم کنش این دو نیرو در ورودی و خروجی لوله ها، باعث پیچش لوله می شود. این نیرو متناسب با جرم سیال عبوری از لوله هاست و نبروی کوربولبس نام دارد و سبب اختلاف فاز ولتاژ القایی در دو سیم پیچ طرفین لوله ها می شود. اختلاف فاز یا تاخیر زمانی بین موج ورودی و خروجی مستقیماً با دبی جرمی سیال متناسب است.

مزایای دبی سنج کوریالیس

معایب دبی سنج کوریالیس

مشاهده محصولات دبی سنج کوریالیس

جستجو کنید...