Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس

دزیمتر فردی (رادیومتر) RDS-30 ساخت شرکت MIRION، برای طیف وسیعی از کاربردها به منظور آشکارسازی سطح پرتوهای غیر طبیعی طراحی شده است. دزیمتر RDS-30 با وجود ویژگی هایی چون وزن پایین، ضد آب، عملکرد تضمین شده و رابط کاربری ساده برای پرسنل صنعت هسته ای و پرتوکاران NDT که در معرض پرتو های گاما و ایکس هستند بسیار مناسب است.

دزیمتر RDS-30 دارای یک دکمه می باشد که از طریق آن می توان پارامترهای مورد نظر را بر روی LCD نمایش داد.

rds-30

جستجو کنید...