Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

شیر منیفولد چیست؟

در شیرهای منیفولد ی (Manifold Valve) دو یا چند شیر با همدیگر ارتباط داشته و یک سیستم هیدرولیکی را کنترل می کنند و می‌توانند مسیر جریان را به شکل دلخواه تنظیم و تغییر دهند. وجود این شیرآلات دسترسی ما را به ترانسمیتر های فشار و ترانسمیتر های اختلاف فشار بسیار راحت‌تر می‌کند و به همین دلیل کالیبراسیون آنها با دردسر کمتری انجام می‌شود.

وقتی که ما از یک شیر منیفولد استفاده می‌کنیم، بدون اینکه نیازی به خاموشی سایر تجهیزات ابزار دقیق تعریف شده در فرآیند خود داشته باشیم، می‌توانیم در هر مرحله شیر موردنظر را قطع کرده و جریان را به سمت دیگر هدایت کنیم. با این تفاسیر بدون اینکه نیازی به خاموشی سیستم یا بستن فرآیند داشته باشیم فرآیند تعمیر انجام می‌گیرد و سیستم هم به صورت یکپارچه به کار خود ادامه می‌دهد.

ipt manifold valves

فرض کنید که پس از گذشت یک سال برای انجام مراحل کالیبراسیون، قصد دارید که گیج را باز کرده و کالیبره نمایید. چگونه این کار را انجام می دهید؟

ولو را با یک آچار و شاید چند وسیله دیگر کمی جا به جا کرده و حرکت داده تا باز شده و گیج را به اتاق کالیبره می برید. در این حالت تمامی مایع درون شیر به بیرون تراوش کرده و منجر به آسیب رسیدن به شما یا محیط اطراف می شود. نکته دیگر این است که شما به هیچ وجه این اجازه را ندارید که در قسمت Piping  وارد شوید. در کارخانه هر شخص مسئول وظایف و بخش های مربوط به خودش است.

مزایای شیرهای منیفولد

manifold transmitter

جستجو کنید...